Pear Productions

Welkom bij

Internet Crack

 

Hier is een raar trucje waarmee je de plaatjes van een internet site kan laten 'Vliegen'. Ik zal je zeggen wat je moet doen...

1. Ga naar een internet site waar afbeeldingen staan.

2. Als je daar bent dan verwijder je wat er in je addres balk staat. (waar je de site intypt.)

3. En kopieër dit:

javascript:R=0; x1=.1; y1=.05; x2=.25; y2=.24; x3=1.6; y3=.24; x4=300; y4=200; x5=300; y5=200; DI=document.getElementsByTagName("img"); DIL=DI.length; function A(){for(i=0; i-DIL; i++){DIS=DI[ i ].style; DIS.position='absolute'; DIS.left=(Math.sin(R*x1+i*x2+x3)*x4+x5)+ "px"; DIS.top=(Math.cos(R*y1+i*y2+y3)*y4+y5)+" px"}R++}setInterval('A()',5); void(0);

En plak het in je addres balk en druk op Enter!

4. Klaar! de plaatjes vliegen!!